yargi reformu

başlık içinde ara
no reklam!
  1. demokrasilerde yasama ve yürütme ile birlikte en önemli güçlerden olan yargı'nın üzerinde birikmiş iş yükünü hafifletmek ve daha işler hale getirmek amaçlı düzenlemelerdr. yargıdaki böyle bir düzenleme yıllardır tüm partilerin temennisinden öte geçememiş, dişe dokunur bir adım atılamamıştır. işte şimdi meclisin önündedir ve muhalefetinde yapıcı katkılarıyla yaşama geçirilmelidir. yargıyı ele geçirmeye çalışmak gibi komik bir iddia ile ortada dolaşmak ipe un sermektir, yüksek yargımızın şahsiyetli üylerine hakarettir. daire sayılarının artırılmasıyla geciken birçok dosya karara bağlanabilecektir. yargının istatistiklerle açıklanması belki şık değildir, ancak zamanaşımına uğramış ve yeni mağdurlar yaratmış, geciken değil, hiç gerçekleşmeyen adalet olgusunun giderek kabul görür noktaya gelecek bir şekilde tıkanma olduğu da bir gerçektir.
    (dogruya dogru, 12.02.2011 19:49 )