mezhepsiz

başlık içinde ara
no reklam!
 1. bir suçlama tekniği...

  işin garip tarafı, bu suçlamayı yapanların ekseriyetinin henüz kendi mezheplerinden haberleri olmamasıdır! hatta çıtayı biraz daha yükselterek, hararetle "bir mezhebi kendine yol edinmek gerek!" fetvası verenlerin, "mezheb" denilen şeyin ne olduğunu bilmediklerini bile iddia edebilirim!

  neden mi?

  çünkü, "mezheb" kavramının, gerek yalın anlamını gerekse terimsel anlamını bilen bir kişinin, hele bir de mezhebler tarihi hakkında bir kaç kitap okuyan bir kişinin, böyle bir fetvayı vermekten allah'a sığınacağına inanıyorum.

  "mezhepler olmalıdır" diyen kişi ile "mezhepler olmamalıdır" diyen kişi arasında bir fark göremediğimi söylemek isterim! zira ikisi de saçmalamaktadır ve cehaletlerinin heykelini dikmektedirler orta yere.

  mezhepler, birileri "olsun" dedi diye çıkmamıştır... mühim bir ihtiyaçtan ötürü doğmuşlardır ve bundan sonra da doğmaya devam edeceklerdir.
  (mehmet volkan balbay, 19.02.2011 18:22 )